Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Madde : TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Davetiyezon.com (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta üye kaydında belirtilen adresinde ikamet eden . (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.

Tarafların geçerli telefon ve e-posta bilgileri aşağıdadır:
Ünvanı: Davetiyezon
Adresi: Maltepe Mh. Davutpaşa Cd. TİM-2 İş Merkezi, Kat:1 Topkapı/İstanbul
Eposta: [email protected]

ALICI: (Üye kayıt bilgileri geçerlidir)

2. Madde : SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.www.davetiyezon.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme ve değiştirme yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3. Madde : ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli belirtildiği gibidir:
Kargo Ücreti : 300 TL ve üzeri satışlarda kargoyu SATICI öder. Diğer şartlarda ALICI öder.

4. Madde : GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI’nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün / ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satınalmaya ilişkin onayı verdiğini yine sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICI’nın yasal olarak düzenlenmiş olan ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir ürün için ALICI’nın teslimat adresinin SATICI’ya olan mesafe uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresi dahilinde ALICI tarafından gösterilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşca teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile birlikte teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

4.6- ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile veya sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirlmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeni ile uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakdenve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.10 İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

4.11 Ekran farklılıklarından dolayı görünen renklerle, basılı renkler arasında farklar olabilir.

4.12 Davetiyelerin zarflara konulması, varsa ek aksesuarlara ait (kurdela, yapıştırma vb.) işçilik seçime bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

4.13 Standart ofset davetiyeler sipariş verildiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.

4.14 Zarflarda kullanılan kağıt, 110 gr – 350 gr /m2 ağırlığında, ofset baskılı davetiyelerde kullanılan kağıt ise 280 gr – 400 gr /m2 ağırlığındadır. Kağıtların tedarikçinin elinde bulunmaması durumunda, davetiye için uygun olmak şartıyla farklı kağıt seçenekleri değerlendirilir.

4.15 Kampanyalar, kupon kodları, indirim ve promosyonlar başka bir kampanya ve promosyon ile birleştirilemez.

5. Madde : CAYMA HAKKI

ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı SATICI taahhüt eder.

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının ALICI tarafından kullanılması için, öngörülen süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen hükümler çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Ancak, ALICI tarafından fatura aslının SATICI’ya gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler ALICI’ya iade edilemez. Geri gönderimlerde kargo ücretleri ALICI tarafından karşılanır.

6. Madde : CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Yasal olarak düzenlendiği şekli ile, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, kişiselleştirilmiş ürünler, kişiye özel tasarım, isim yazılmış ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması ürünün tekrar satılabilir olması şartına bağlıdır.

7. Madde : MÜCBİR HALLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

8. Madde : YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Ünvanı: Davetiyezon
Adresi: Maltepe Mh. Davutpaşa Cd. TİM-2 İş Merkezi, Kat:1 Topkapı/İstanbul
Eposta: [email protected]